Ünderbara Stenmark – man sätter skrattet i halsen för det mesta